Giới thiệu chung

Giới thiệu

Giới thiệu chung

        Địa chỉ :Số 17 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
        Điện thoại :  (062)3822837 - Fax 3825725.
        Cổng thông tin: snnptnt.binhthuan.gov.vn
        Email: snnptnt@binhthuan.gov.vn

        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh Bình Thuận và theo quy định của pháp luật.
        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Bình Thuậni; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3059889
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech