Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3436/SNN-KHTC 18/10/2018

Góp ý dự thảo quy định giá cụ thể và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm DVCI


3428/SNN-VP 18/10/2018

Công văn mở lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4


Tệp đính kèm:  Công văn 3428/SNN-VP  
3412/SNN-VP 17/10/2018

Triển khai sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì


Tệp đính kèm:  Công văn 3412/SNN-VP //   File đính kèm
200/TB-SNN 15/10/2018

Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Giám đốc Sở về triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018


Tệp đính kèm:  Thông báo 200/TB-SNN  
3378/SNN-TC 16/10/2018

Về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018


Tệp đính kèm:  Công văn 3378/SNN-TC  
3356/SNN-VP 15/10/2018

Đề nghị góp ý Quy trình kỹ thuật ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) đối với lúa sạ và lúa cấy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Công văn 3356/SNN-VP //   File đính kèm
3295/SNN-CCTL 10/09/2018

góp ý dự thảo Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi.


Tệp đính kèm:  Công văn 3295/SNN-CCTL   //Tài liệu kèm
3317/SNN-VP 10/10/2018

khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính


Tệp đính kèm:  Công văn 3317/SNN-VP  
3222 /SNN-VP 04/10/2018

đề nghị góp ý dự thảo Kê hoạch phát triển lúa bền vững áp dụng quy trình thâm canh cải tiến SRI tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2025.


Tệp đính kèm:  Công văn 3222/SNN-VP   //Tài liệu kèm
3261/SNN-TC 04/10/2018

đề nghị thực hiện một số nội dung để bổ sung hoàn chỉnh các nội dung Đề án sắp xếp các Ban quản lý rừng phòng hộ.


Tệp đính kèm:  Công văn 3261/SNN-TC   //biểu mẫu
3298/SNN-VP 09/10/2018

đăng ký lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT


Tệp đính kèm:  Công văn 3298/SNN-VP  
3301/SNN-TC 09/10/2018

tổ chức thực hiện xét, công nhận sáng kiến năm 2018.


Tệp đính kèm:  Công văn 3301/SNN-TC   //Tài liệu kèm
3291/SNN-VP 09/10/2018

đề nghị góp ý dự thảo văn bản triển khai Thông báo Kết luận số 507-TB/VPTU ngày 15/8/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy.


Tệp đính kèm:  Công văn 3291/SNN-VP   //Tài liệu kèm
3236/SNN-VP 04/10/2018

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chứng thư số và rà soát cấp mới, thay đổi thông tin, gia hạn, thu hồi chứng thư số.


Tệp đính kèm:  Công văn 3236/SNN-VP   //Biểu mẫu kèm
3199/SNN-TC 02/10/2018

báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo năm 2018.


Tệp đính kèm:  Công văn 3199/SNN-TC   //Tài liệu kèm
3452/KH-UBND 17/08/2018

Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2019


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 3452/KH-UBND  
3095/SNN-VP 25/09/2018

Yêu cầu báo cáo ước kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


3026/SNN-TC 19/09/2018

Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước.


2984/SNN-KHTC 13/09/2018

Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh


2910/SNN-KHTC 12/09/2018

báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sỡ hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ


Tệp đính kèm:  Công văn 2910/SNN-KHTC   //Tài liệu kèm

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2975757
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech