Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/KH-SNN 17/01/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 04/KH-SNN  
157/SNN-VP 16/01/2019

Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.


Tệp đính kèm:  Công văn 157/SNN-VP  
103/SNN-CCTL 10/01/2019

Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.


74/SNN-VP 08/01/2019

Báo cáo kết quả việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các Chi cục.


73/SNN-KHTC 08/01/2019

Thực hiện chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.


15/SNN-VP 03/01/2019

đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.


71/KH-SNN 24/12/2018

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 71/KH-SNN  
4143/SNN-VP 18/12/2018

Yêu cầu báo cáo thực hiện tiếp nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.


Tệp đính kèm:  Công văn 4143/SNN-VP  
4082/SNN-VP 13/12/2018

Công văn hỗ trợ cung cấp thông tin tuyên truyền


Tệp đính kèm:  Công văn 4082/SNN-VP  
324/TB-SNN 12/12/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Hôi nghị phổ biến quy định về chống khai thác IUU


Tệp đính kèm:  Thông báo 324/TB-SNN  
13/KL-SNN 11/12/2018

Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý RPH Hồng Phú


Tệp đính kèm:  Kết luận 13/KL-SNN  
296/TB-SNN 05/12/2018

Kết luận cuộc họp về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản năm 2018 và kế hoạch năm 2019


Tệp đính kèm:  Thông báo 296/TB-SNN  
4032/SNN-KHTC 07/12/2018

Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ chủ yếu, chương trình công tác năm 2019.


Tệp đính kèm:  Công văn 4032/SNN-KHTC //   Đính kèm
3955/SNN-KHTC 30/11/2018

Báo cáo tình hình thực hiện và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2018 và kế hoạch năm 2019.


3880/SNN-TT 23/11/2018

Đề nghị báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2018


277/TB-SNN 22/11/2018

Thông báo dự tập huấn do Tổng cục Thủy sản tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa


Tệp đính kèm:  Thông báo 277/TB-SNN  
3702/SNN-VP 08/11/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


998/QĐ-SNN 08/11/2018

Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 998/QĐ-SNN  
997/QĐ-SNN 08/11/2018

Về việc kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 997/QĐ-SNN  
3649/SNN-VP 02/11/2018

Đề nghị góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, biên chế, định biên lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3122180
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech