Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3452/KH-UBND 17/08/2018

Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2019


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 3452/KH-UBND  
2020/QĐ-UBND 06/08/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Quyết định 2020/QĐ-UBND //   Đính kèm
bao cao 05/02/2018

Báo cáo chương trình của tỉnh


Tệp đính kèm:  Báo cáo chương trình của tỉnh  
4544/KH-UBND 09/11/2017

Tăng cường năng lực Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Bình Thuận năm 2017


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 4544/KH-UBND  
3771/QĐ-UBND 29/12/2017

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 3771/QĐ-UBND  
3438/QĐ-UBND 30/11/2017

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận


3370/KH-UBND 31/08/2017

Thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2018


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 3370/KH-UBND  
1644/QĐ-SNN 19/06/2017

Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 1644/QĐ-SNN  
35/2016/QĐ-SNN 19/09/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


07/2016/QĐ-UBND 14/03/2016

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 07/2016/QĐ-UBND  
66/2015/QĐ-UBND 19/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 66/2015/QĐ-UBND  
61/2015/QĐ-UBND 11/11/2015

Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển của tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Quyết định 61/2015/QĐ-UBND  
2855/QĐ-UBND 26/08/2014

Về việc ban hành Kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014.


Tệp đính kèm:  Quyết định số 2855/QĐ-UBND  
2734/QĐ-UBND 20/08/2014

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tệp đính kèm:  Quyết định số 2734/QĐ-UBND  
DMTKHTH

Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực tính đến hết năm 2013


Tập hệ thống hóa VBQPPL

Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực tính đến hết năm 2013


3467/QĐ-UBND 31/12/2013

về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Quyết định 3467/QĐ-UBND  
66/2013/QĐ-UBND 23/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Quyết định 66/2013/QĐ-UBND  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3016691
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech