Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Sự kiện

Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

24/08/2013 09:26:52

        Sáng ngày 08/01/2013, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Thanh Cảnh – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền chủ trì Hội nghị.
        Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến của các Công ty TNHH MTV, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các sở, ngành và UBND huyện về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc quá trình chuyển đổi sắp xếp các lâm trường, đề xuất về cơ chế chính sách, tài chính, đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, chuyển đổi; đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đối với các Ban quản lý rừng, lực lượng quản lý bảo vệ rừng và điều chỉnh  sự bất cập trong chính sách quy định tại Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp cần sớm được sửa đổi.
        Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp& PTNT đã kết luận về những mặt được và hạn chế, tồn tại sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 như sau:
        Về mặt được:
        - Thời gian qua Tỉnh đã quán triệt Nghị quyết và ban hành các văn bản chỉ đạo một cách nghiêm túc; đã sắp xếp : 4 Công ty lâm nghiệp, 19 Ban quản lý rừng, 1 Trạm Lâm nghiệp đi vào hoạt động ổn định.
        - Về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, đã làm rõ chức năng sản xuất kinh doanh và chức năng công ích của chủ rừng; nhiệm vụ được định ra rõ hơn, tránh sự nhập nhằng giữa bao cấp và sản xuất kinh doanh.
        - Về quản lý sử dụng đất, qua sắp xếp rà soát cho thấy quỹ đất lâm nghiệp giao cho từng đơn vị chủ rừng quản lý đã được bố trí phù hợp yêu cầu của pháp luật (đã thực hiện rà soát quy mô các Ban quản lý rừng phù hợp về diện tích và địa giới hành chính); xác định diện tích đưa ra ngoài 3 loại rừng giao cho địa phương quản lý cơ bản đã thực hiện xong; đã cắm mốc lâm phận xong; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 63%; đã chuyển đổi khoán sử dụng đất theo Nghị định 01/NĐ-CP sang khoán theo Nghị định 135/NĐ-CP. Từ đó đã sử dụng hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp.
        - Về hoạt động của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp từng bước được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn; có Công ty được hình thành trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu vốn, nhưng đã năng động tìm kiếm nguồn vốn tín dụng; liên doanh liên kết đầu tư phát triển rừng, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh - chế biến, tiếp cận thị trường, tạo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp cho ngân sách ngày càng tăng.
        Về hạn chế, tồn tại:
        - Các đơn vị doanh nghiệp Lâm nghiệp có nét đặc thù riêng, nhưng trong quá trình chuyển đổi các công ty lâm nghiệp thực hiện theo quy trình chung, trong khi văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cơ chế, chính sách nhiều mặt chưa rõ và chưa phù hợp. Quyền tự chủ sản xuất kinh doanh chưa được phát huy, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, có đơn vị hầu như không có vốn, chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng; cơ chế liên doanh liên kết chưa được hướng dẫn rõ ràng, dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau.
        - Đối với các Ban quản lý rừng, kinh phí hoạt động phân bổ hạn hẹp, nhiều đơn vị không có nguồn thu; chế độ cho lực lượng bảo vệ rừng rất thấp, công cụ hỗ trợ không đáng kể, dẫn dến hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
        - Đối với việc quản lý sử dụng đất thật sự có nhiều khó khăn, tình hình lấm chiếm đất đai xảy ra phức tạp, dẫn đến tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chủ rừng. Một số nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ so với yêu cầu (cắm mốc lâm phận, cấp giấy CNQSSĐ, chuyển giao khoán từ 01 sang 135). Rừng và đất rừng bị lấn chiếm; hiệu quả cho thuê, giao khoán thấp…
        Trước những khó khăn, tồn tại nêu trên, Hội nghị thống nhất đề nghị UBND Tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề sau:
        - Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 cho phù hợp với tình hình các Công ty lâm nghiệp hiện nay, đặc biệt là: Quy định rõ về điều kiện, nội dung và hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư giữa Công ty lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân; không Cổ phần hóa các Công ty Lâm nghiệp vì đây là doanh nghiệp đặc thù; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn đề trồng rừng, cây công nghiệp và chế biến, kinh doanh lâm sản.
        - Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 135/2005/NĐ-CP, trong đó quy định việc xử lý các trường hợp giao nhận khoán theo Nghị định 01 nhưng không thuộc đối tượng nhận khoán theo Nghị định 135. Đồng thời đề nghị sửa đổi bổ sung chính sách hưởng lợi trong thuê đất, thuê rừng hoặc nhận khoán đất lâm nghiệp theo Quyết định 178/2011/QĐ-TTg.
        -  Đề nghị Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng tương xứng với mức độ khó khăn, nguy hiểm (ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề) như lực lượng kiểm lâm và thanh tra, để phát huy hơn nữa trách nhiệm của lực lượng quản lý bảo vệ rừng./.

                                                                                                                                             - Trần Thị Huệ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2929871
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech