THÔNG BÁO về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác

Thông báo

THÔNG BÁO về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác

13/11/2017 15:18:26

Chi tiết nội dung thông báo ...

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3258742
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech