Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ- CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ

         Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.


         Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm: xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
         Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2021 và bãi bỏ Chương II, Chương III Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật; khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 5 Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý  công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 
         Nhằm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định. Ngày 21/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 2183/SNN-TT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp đề nghị các Chi cục thuộc Sở, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Thông tư số 04/2021/TT-BTP để triển khai thực hiện./.

         Tải về Thông tư số 04/2021/TT-BTP tại đây ……… 

                                                                                                                       - Lê Ngọc Thành  -

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 757
  • Trong tuần: 8 176
  • Trong tháng: 34 330
  • Tất cả: 595439
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang