Sở Nông nghiệp và PTNT hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

         Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Kế hoạch số 1890/KH-HĐPH ngày 16/6/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; ngày 18/8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2299/SNN-TT triển khai đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định mới của pháp luật; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật đồng thời thiết thực hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).
         Theo đó, Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt, mỗi đợt được tổ chức trong 30 ngày, cụ thể:
         Đợt 1: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/9/2022. Tìm hiểu nội dung Luật Cư trú năm 2020 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
         Đợt 2: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022. Tìm hiểu nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.
         Đối tượng dự thi là công chức, viên chức, người lao động công tác tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
         Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn; thể lệ cuộc thi được quy định tại Công văn số 399/TL-BTC ngày 26/7/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi. Tải về ...
         Việc tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi là một trong những nội dung, tiêu chí để Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá nhiệm vụ, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và PTNT kêu gọi công chức, viên chức và người lao động toàn ngành hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi, tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp luật để đạt kết quả cao./.

                                                                - Thu Huyền -
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 686
  • Trong tuần: 8 105
  • Trong tháng: 34 259
  • Tất cả: 595368
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang