UBND tỉnh Bình Thuận vừa quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh. Đây cũng là ngày Thủ tướng Chính phủ đã chọn là Ngày chuyển đổi số quốc gia.

         Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận được tổ chức hằng năm vào ngày 10/10 là nhằm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
         Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn Bình Thuận.
         Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số của tỉnh hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
         Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.
         Sở Thông tin và Truyền thông  đưa Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận, có địa chỉ truy cập tại: “chuyendoiso.binhthuan.gov.vn”  trên địa bàn tỉnh hoạt động chính thức vào ngày 10/10.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 9 059
  • Trong tháng: 34 026
  • Tất cả: 646927
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang