Hàm Thuận Nam trên chặng đường mới xây dựng nông thôn mới

         Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đặt mục tiêu trong quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn… 
         Giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
         Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, bộ mặt nông thôn làng quê ở huyện Hàm Thuận Nam đã thay đổi rõ nét; cơ sở hạ tầng gồm đường, trường, trạm y tế, thủy lợi, hệ thống nước sạch... đã được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu, đời sống tinh thần của người dân. Môi trường trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tình hình an ninh trật tự ổn định…UBND tỉnh Bình Thuận đã công nhận 9/12 xã đạt chuẩn NTM.

         Ngày 22/2/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 263 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đây là một chương trình kế tiếp của giai đoạn 2016 - 2020.
         Đối với huyện Hàm Thuận Nam sau một năm triển khai thực hiện, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, địa phương này đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ chung quy hoạch cho 5 xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Tân Thành, Thuận Quý và Tân Thuận.
         Đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 như triển khai các công trình giao thông nông thôn, triển khai hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các trường học để đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Song song đó, huyện Hàm Thuận Nam triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
         Trong năm 2022, huyện có 12/50 hộ thoát nghèo. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay giải quyết việc làm 536 dự án với tổng số vốn 26,4 tỷ đồng và 12 chương trình với tổng nguồn vốn là 45,6 tỷ đồng. Thông qua các chương trình giải quyết việc làm đã giải quyết cho 1.554 lao động có việc làm. Có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng thụ các chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường và tiếp cận thông tin. Các xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn được nâng cao. Có 11/12 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 12/12 xã đạt tiêu chí văn hóa…
         Đến 31/12/2022, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện lũy kế đạt 148 tiêu chí, với bình quân 13,2 tiêu chí/xã.
         Theo phòng NN-PTNT huyện Hàm Thuận Nam, trong năm 2023, nhiều chương trình khuyến nông của huyện và của tỉnh được triển khai thực hiện nhằm giúp bà con phát triển kinh tế như mô hình thâm canh cây mì bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với diện tích 5ha tại xã Mỹ Thạnh; mô hình nuôi ếch trong bể 50m2 tại xã Thuận Quý và cải tạo giống bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bò trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí cho 5 dự án triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện…
         Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân
         Theo ông Nguyễn Văn Phúc, mục tiêu của địa phương trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 sẽ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp. Cùng với đó, huyện cũng sẽ cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, cũng như gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

         Huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 3%, giải quyết việc làm bình quân hàng năm trên 2.000 lao động và số hộ sử dụng điện đạt 99,5%, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%.
         Để đạt mục tiêu trên, theo lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn hệ thống chính trị và người dân “chung sức chung lòng” xây dựng NTM.
         Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, các thành viên Văn phòng NTM làm việc theo hướng chuyên trách, nhất là hệ thống quản lý cấp xã để đủ sức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình. Ngoài ra, huyện cũng sẽ thực hiện các chính sách liên quan đến xây dựng NTM, nhất là các chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện xây dựng NTM; tăng cường phân cấp cho xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, dự án trong xây dựng NTM. Đặc biệt, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho xây dựng NTM.
         Ông Nguyễn Văn Phúc đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023; đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

                                                           Nguồn: Theo báo nongnghiep.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 2 833
  • Tháng hiện tại: 113 715
  • Tổng lượt truy cập: 901038
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang